Členství

Členství v organizaci je založeno na dobročinnosti. Člen souhlasí s vnitřním řádem ZO KOSENKA a se stanovami ČSOP. Umožnujeme různé formy členství, které poskytují všem členům stejná práva.

Člen dobrovolník

Část jeho podpory organizaci je vyjádřena dobrovolnými pracemi a část nižším členským příspěvkem. Člen dobrovolník je každý, kdo splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

  • Během roku se zúčastní nejméně 4 akcí nebo pomůže s jejich přípravou.
  • Samostatně organizaci pomáhá s běžným provozem a je jako člen dobrovolník uznán členskou schůzí.

A zároveň podpoří organizaci ročním příspěvkem ve výši 400 Kč, (200 Kč – nevýdělečně činní, senior nad 70 let 100 Kč). Placení lze v roce rozložit.

 

Člen přispěvatel

Podporuje organizaci pouze finančně a v průběhu roku se nemusí podílet na účasti ani na přípravě akcí.
Členský příspěvek je min. 600 Kč/rok. Placení lze v roce rozložit.

 

 
 

Rodinné členství

Platí pro členy jedné rodiny. Členové rodiny se účastní nebo pomohou při organizování 4 akcí za rok a podpoří organizaci společným ročním příspěvkem ve výši 500 Kč, je-li alespoň jeden výdělečně činný, nebo 150 Kč/rok jsou-li všichni bez trvalého příjmu. Placení lze v roce rozložit.

 
 

Člen do 18 let

Zúčastňuje se klubové i pravidelné zájmové činnosti určené dětem a mládeži. U dětí mladších 15 let vyžadujeme souhlas rodičů.
Příspěvek 100 Kč/rok.

 
 

Členství právnických subjektů

Uzavíráme písemnou dohodu o dalších formách spolupráce. Příspěvek 600 Kč/rok.

 

 

Práva vyplývající z členství

  1. Volit a být volen, rozhodovat hlasováním, předkládat návrhy ve všech oblastech činnosti ZO ČSOP KOSENKA.
  2. Zúčastňovat se vzdělávacích, praktických i zábavných akcí s jednorázovými výhodami.
  3. Dostávat zdarma informační list ZO ČSOP KOSENKA (4× ročně) a výroční zprávu o činnosti organizace.
  4. Dostávat svazový tisk (Depeše ČSOP, Krásy našeho domova) podle výběru člena. 
  5. Využívat služeb ekocentra, ekologické poradny, pozemkového spolku a zařízení ČSOP se stanovenými výhodami.
  6. Využívat slev při návštěvě muzeí, výstav a dalších prostřednictvím Zelené karty ČSOP a slevy 50 % na nákup publikací, které vydáváme.
  7. Uzavírat přednostně příležitostné dohody o provedení prací v odborných projektech.
  8. Realizovat se při naplňování poslání organizace podle osobního zaměření a věku.

Ke stažení