Naše projekty

Modernizace webových stránek ČSOP KOSENKA ( 09/2023 - 04/2024 )

Weby jsou jeden z hlavních komunikačních kanálů našeho spolku ZO ČSOP KOSENKA. Původní webové stránky vznikly v devadesátých letech a bylo již technicky složité je udržovat při životě. Byly již pro současnou dobu zastaralé a neodpovídaly dnešním trendům a nesplňovaly požadavky, které jejich návštěvníci očekávají. Grafická úprava webu vede k přehlednější, efektivnímu  a vizuálně přitažlivější předávání informací. Tento krok přispěje k cílenému zjednodušení vyhledávání veškerých informací týkajících se naší rozmanité činnosti pro naše členy, příznivce, dobrovolníky a další zájemce z celé ČR.

 

aktuální dění, akce a výstupy     

Funkčnost a design: Nový web spolku Kosenka je moderní, přehledný a snadno ovladatelný i spravovatelný. Nabízí širokou škálu funkcí, které splňují potřeby spolku, a zároveň je vizuálně atraktivní a reprezentuje jeho brand.

Celková spokojenost: Z reakcí uživatelů je patrné, že jsou s novým webem spokojeni. Oceňují jeho funkčnost, design a snadné použití. Web se stal důležitým nástrojem pro komunikaci spolku s jeho členy a příznivci a pro propagaci jeho aktivit.

  • kontaktní osoba  -  Petr Kucka 

 

ACF logo link

 

 

Rozvoj materiálně technické základny ZO ČSOP KOSENKA pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Cílem projektu je rozvoj materiálně technické základny ZO ČSOP KOSENKA pro mimoškolní aktivity
dětí a mládeže. Jedná se o technické zhodnocení stávající budovy, rekonstrukci a modernizaci objektu
zaměřené především na odstranění havarijního stavu, tzn. zvýšení kvality objektu a také o úpravy,
které zlepší energetickou náročnost objektu a do budoucna povedou k úspornějšímu hospodaření
této organizace.

Jedná se o:
- instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše stodoly
- výměna kotle
- efektivnější zdroj pro vytápění
- nový ohřívač teplé užitkové vody
- dodatečné zateplení SZ a SV stěny hlavního objektu
- přeskleni vnějších křídel kastlových oken (1NP, podkroví) a vstupních dveří v 1NP, 2NP na izolační
dvojskla
- osazení nových termostatických hlavic na stávající otopná tělesa v hlavním objektu
- výměna stávajícího osvětlení za úspornější zářivkové


Dále se řeší hospodaření s dešťovou vodou v celém areálu. Navrhuje se svedení dešťových vod z
objektů do nově navrhované retenční nádrže o objemu 11 m3. Tyto zachytávané vody budou
využívány pro údržbu zahrady v areálu. Do budoucna bude nádrž doplněna o čerpadlo, které bude
sloužit pro venkovní sprchu. Jako přístup do 2.NP hlavního objektu spolku slouží dřevěné venkovní
schodiště. To je v havarijním stavu. Je nutná jeho oprava – výměna starých nevyhovujících schodnic
za nové dubové a výměna zábradlí za nové dřevěné laťové. Stavební úpravy stávající hlavní budovy
zahrnují jeho dodatečné zateplení, kastlová okna a dveře přesklena na izolační dvojskla, zazdění
vnitřního otvoru. Navrhuje se výměna kotle, ohřívače TUV a osazení nových termostatických hlavic,
výměna stávajícího osvětlení za nové úspornější, oprava stávajícího venkovního schodiště v
havarijním stavu. Ve stávající stodole se nově vestaví místnost technická místnost pro fotovoltaiku a
na její střeše se navrhuje fotovoltaická elektrárna. Střecha stodoly bude doplněna o hromosvod. Dále
se v rámci projektu řeší svedení dešťových vod z objektů do nově navrhované samonosné retenční
nádrže o objemu 11 m3. Tyto zachytávané vody budou využívány pro údržbu zahrady v areálu. Do
budoucna bude nádrž doplněna o čerpadlo, které bude sloužit pro venkovní sprchu. Navrhuje se
přeložka vodovodního napojení z dřevěnice Kosenka do stávající hlavní budovy.

Celkové náklady jsou 2 128 565,87 Kč, z toho dotace činí 1 809 280,00 Kč, vlastní zdroje jsou ve výši
319 285,87 Kč. Termín realizace akce je stanovený do 31. 10. 2024
Dotaci ve výši 1 809 280,00 Kč poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
v rámci programu 133 720 - ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
DĚTÍ A MLÁDEŽE, id. č. EDS 133D721000014